Minder risico, meer overzicht door effectief documentbeheer

Goed ingericht en ondersteund documentbeheer geeft uw medewerkers overzicht en houvast en sluit risico's voor uw organisatie uit. Er is meer hergebruik van informatie en minder dubbel werk.

Open op Orde

Met het actieplan ‘Open op Orde’ wil de Rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. KBenP Talent biedt ondersteuning bij het verbeteren en transparant maken van de informatiehuishouding door het leveren van producten, het inzetten van professionals en het bieden van trainingen en opleidingen. 

Advies op het gebied van Open op Orde

 

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft belangrijke raakvlakken met het actieplan ‘Open op orde’ van de Rijksoverheid. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het doel van de wet is een meer open en transparante overheid. Overheidsinformatie moet makkelijker toegankelijk worden voor burgers en maatschappelijke partijen. Deze nieuwe verplichting heeft een grote impact op organisaties. KBenP Talent kan u helpen om te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting ten aanzien van actieve openbaarmaking die voortvloeien uit de Woo.

Advies op het gebied van Actieve openbaarmaking Wet open overheid

 

Van nulmeting tot informatiehuishouding op orde

KBenP zorgt voor het op orde krijgen van informatiehuishoudingen door het leveren van producten en het inzetten van professionals. Wij doen een nulmeting en stellen een integraal advies voor documentair informatiemanagement op. De verbeteringen kunnen zowel betrekking hebben op juiste en tijdige betrokkenheid van medewerkers als op instrumenten die er nog niet zijn of die nog niet voldoen en daarnaast op aspecten van de informatiehuishouding die niet voldoen aan de eisen.

KBenP zorgt ervoor dat de producten (documentair informatieplan, ordeningsplan, werkprocedures en -instructies en overdrachtsplan) juist en volledig zijn en dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn en werken conform procedures en instructies. Tevens bewerken wij wanneer gewenst uw archiefachterstand en ondersteunen wij dagelijks uw documentbeheer. Met onze kwaliteitsmetingen monitoren we tussentijdse de voortgang op de verbeterpunten. Wij zorgen er voor dat uw informatiehuishouding op het afgesproken moment geheel op orde is.

Inzet van informatieprofessionals

PDCA cyclus Document Records management

Informatie op orde

KBenP biedt advies op het gebied van het documentair informatiemanagement van een organisatie of organisatieonderdeel. Dit begint bij het opstellen van een advies/verbeterplan aan de hand van verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting. Op basis van de resultaten uit de kwaliteitsmeting wordt er met de opdrachtgever besproken welke KBenP dienstverlening het best passend is. Naast dit advies zijn er velerlei andere onderwerpen waarin adviezen worden gegeven, bijvoorbeeld: migratie van de bestanden op de netwerkschijven, archief-herstelwerkzaamheden, normen NEN-ISO 15489 en NEN 2082 en NEN-ISO 23081, digitalisering, outsourcing, ordening van archief en gedragsverandering (b.v. bij adoptie van nieuwe methoden of technieken).

Expert in efficiënt Document en Records Management

Middels kwaliteitsmetingen maakt KBenP inzichtelijk wat de stand van zaken is van uw informatiehuishouding, nu en in de toekomst. Naast de harde kant (metadata, ordening) heeft KBenP ook oog voor het meekrijgen van de medewerkers in de organisatie.

Onze opdrachtgevers

Rijkswaterstaat_logo.png Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.jpeg Gemeente Leiden.jpg 

 

Aansturing van DIV afdeling.jpg

 

NS COA VU.jpg

 

Archief bewerken en overdragen.jpg

 

Wat kan KBenP Talent voor u betekenen?

Heeft u direct een vraagstuk voor een van onze Informatieadviseurs of wilt u eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten over Document- en Records Management?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

KBenP levert:

  • Advies
  • Inzet van informatieprofessionals
  • Uitvoeren van Projecten
  • Realiseren van Producten
  • Uitvoeren van Audits

Ook specifiek met betrekking tot het rijksprogramma Open op Orde

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

06 - 43 36 34 45
anco.tenboekel@kbenp.nl