Uw documenten een chaos?

Het beheren van documenten is vaak het 'ondergeschoven kind'. Totdat cruciale informatie weg is en er grote bedrijfsrisico's ontstaan. Slechts weinigen vinden het leuk een documentverzameling goed te beheren, actueel te houden en correct en tijdig te schonen.

 

Informatie op orde

KBenP is van oudsher thuis in documentbeheer en de hulpmiddelen daarvoor. En bovenal in het goed inrichten en implementeren daarvan, zodat er weinig gedoe en groot gemak is. KBenP helpt u de hygiënefactor van goed documentbeheer efficiënt vorm te geven en als een goed geoliede machine te laten functioneren. Dit alles in overeenstemming met door u gekozen uitgangspunten, randvoorwaarden en standaarden. Desgewenst kan KBenP u ook op dit gebied van advies dienen en samen met uw organisatie nagaan wat de best passende specificaties zijn. U kunt hierbij denken aan:

  • NEN-ISO 15489, de norm voor vooral de organisatorische aspecten van Records management
  • NEN 2082, de norm voor functionele eisen voor DM/RM-applicaties
  • NEN-ISO 23081, de norm voor ondersteuning en beheer van metadata in het informatie- en archiefmanagement

Minder risico, meer overzicht

Goed ingericht en ondersteund documentbeheer geeft uw medewerkers overzicht en houvast en sluit risico's voor uw organisatie uit. Er is meer hergebruik van informatie en minder dubbel werk.

              

Ontwerpen en inrichten Document Management

Bij het implementeren van een Document Management Systeem gaat het om de inhoudelijke inrichting en mensen enthousiasmeren  Deze twee factoren bepalen het potentieel en het succes. KBenP is gespecialiseerd in beide en heeft vele implementaties mogen ondersteunen.

Wij helpen o.a.:Rijkswaterstaat.png    Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.jpeg         Gemeente Leiden.jpg

 

 

Aansturing van uw afdeling DIV

Heeft u tijdelijk behoefte aan een kwartiermaker en/of hoofd van uw afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV)? Wij hebben deze rol frequent bij onze opdrachtgevers mogen invullen.

Wij helpen o.a. deze universiteiten:

 

 

Ontwikkelen scenario's voor grote archieven

De rol en positie van grote papieren archieven zullen de komende jaren veranderen. Door de hoge huisvestings- en beheerkosten en de moeizame toegankelijkheid is het waardevol mogelijke scenario’s te ontwikkelen. Deze kunnen van elkaar verschillen: wel/niet/deels outsourcen, wel/niet/deels digitaliseren,  wel/geen scanning-on-demand et cetera. Op basis daarvan ontwikkelt KBenP dan 'beslisklare' business cases.

Wij helpen o.a.:

ABN AMRO.jpg     Achmea.pngministerie_van_binnenlandse_zaken_en_koninkrijksrelaties_1_cYQXy3.jpg

 

 

Ontwerpen en inrichten Records Management 

Records Management verantwoord inrichten vereist gedegen kennis van de wetgeving en een goede afstemming op de aard van de bedrijfsprocessen en de organisatie. De specialisten van KBenP zijn uitstekend thuis in de mogelijkheden die de wetgeving biedt en het houvast dat de verschillende 'zware' en 'lichtere' normen en standaards bieden. Onze business consultants borgen een optimale aansluiting op de behoeften die voortvloeien uit de aard van uw organisatie en de bedrijfsprocessen.

Wij helpen o.a.:

 

Ondersteunen van uw Records Management

Wij zorgen er bij veel verschillende opdrachtgevers voor dat hun informatiehuishouding op dagelijkse basis op orde is en blijft.

Wij helpen o.a.:

inzetprofessionals.png

 

 

Archief bewerken en overdragen

Het bewerken en overdragen van een archief is een van onze kerncompetenties. Wij detacheren hiertoe medewerkers en nemen dit werk ook in projectvorm voor u uit handen.

Wij helpen o.a.:

Archief bewerken en overdragen.jpg

 

 

KBenP levert:

  • Advies
  • Begeleiding van aanbestedingen
  • Pakketselectie DMS en RMA
  • Inrichting RM binnen MS SharePoint
  • Realisatie DM binnen G Suite (Docs4Work)
  •  Audits archiefbeheer
  • Uitvoering archiefbeheer
Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

06 - 43 36 34 45
anco.tenboekel@kbenp.nl