Werkprocedures en -instructies voor documentbeheer zorgen voor duidelijkheid met betrekking tot Documentair Informatie Management-processen. De werkprocedures en -instructies ondersteunen alle organisatieprocessen op het gebied van documentbeheer en ondersteunen bij het gebruik van het documentmanagement systeem. Daarnaast geven werkprocedures en -instructies voor documentbeheer aan waar de taken en verantwoordelijkheden liggen en hoe naleving ervan wordt geborgd.

PDCA cyclus Werkprocedures en -instructies Informatiemanagement

Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden voor Documentbeheer

Het doel van de werkinstructies voor documentbeheer is het inzichtelijk maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende rollen van binnen de organisatie en zeker ook het faciliteren van medewerkers in het uitvoeren van de werkzaamheden betrekking hebbend op documentbeheer. Er wordt hiermee dus op een toegankelijke manier duidelijkheid verschaft voor medewerkers over hoe met documentbeheer om te gaan.

Werkprocedures en -instructies Documentbeheer volgens wet- en regelgeving

De werkprocedures en -instructies voor documentbeheer volgen wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking.

Expert op het gebied van (digitaal) archief- en documentbeheer

KBenP ondersteunt u bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot de werkprocedures en -instructies van documentbeheer. KBenP is van oudsher thuis in documentbeheer en de hulpmiddelen daarvoor. En bovenal in het goed inrichten en implementeren daarvan, zodat er weinig gedoe en groot gemak is. KBenP helpt u de hygiënefactor van goed documentbeheer efficiënt vorm te geven en als een goed geoliede machine te laten functioneren. Dit alles in overeenstemming met door u gekozen uitgangspunten, randvoorwaarden en standaarden.

Meer weten over Werkprocedures en Werkinstructies Documentbeheer?

Wilt u advies of ondersteuning bij uw documentbeheer? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist