Een goed, geordend en toegankelijk archief, dat de bedrijfsvoering effectief en efficiënt ondersteunt en een archief waarmee deugdelijke verantwoording afgelegd kan worden. KBenP biedt advies om dit doel te bereiken.

Advies Documentair Informatiemanagement

KBenP biedt advies op het gebied van het documentair informatiemanagement van een organisatie of organisatieonderdeel. Dit begint bij het opstellen van een advies/verbeterplan aan de hand van verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting. Op basis van de resultaten uit de kwaliteitsmeting wordt er met de opdrachtgever besproken welke KBenP dienstverlening het best passend is. Naast dit advies zijn er velerlei andere onderwerpen waarin adviezen worden gegeven, bijvoorbeeld: migratie van de bestanden op de netwerkschijven, archief-herstelwerkzaamheden, ordening van archief en gedragsverandering (b.v. bij adoptie van nieuwe methoden of technieken).

De adviezen van KBenP volgen wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking. Desgewenst kan KBenP u ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot deze onderwerpen. KBenP biedt ondersteuning bij uw Document- en Records Management.

Meer weten over onze adviesdiensten?

Wilt u advies of ondersteuning bij uw documentbeheer? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist