De KBenP Groep geeft haar zorg voor kwaliteit van de dienstverlening structureel vorm:

 • Bij de selectie van een medewerker zijn er altijd minimaal drie gesprekken, met de directie, HRM en een senior adviseur. Vaak komen kandidaten uit of via een bekend netwerk zodat er zicht is op de prestaties. In andere gevallen wordt waar mogelijk informatie ‘uit het veld’ over de kandidaat ingewonnen.
 • Coaching: iedere adviseur krijgt voor elk project vanuit het bureau een collega-adviseur toegewezen die vanuit het bureau de kwaliteit op het juiste niveau borgt.
 • Werkbezoek: iedere adviseur krijgt met regelmaat bezoek van een contactpersoon (directielid, kernteamlid, HR-manager).
 • KBenP Academie: de adviseurs maken gebruik van het ruime aanbod aan vakopleidingen dat geboden wordt door het eigen opleidingsinstituut binnen de KBenP Groep: GO opleidingen. Zo brengt en houdt KBenP haar adviseurs op het juiste kennisniveau en vult zij eventuele lacunes in kennis op. Bij de invulling van de opleidingen zijn zowel senior adviseurs van KBenP als externe docenten betrokken.

Samen met opdrachtgever

KBenP garandeert het gevraagde niveau van de kwaliteit van de dienstverlening, in termen van deskundigheid, ervaring en attitude van de in te zetten medewerkers. KBenP formuleert samen met de opdrachtgever de opdracht in detail, zodat er op dit gebied geen misverstanden bestaan. Ook wordt met de klant bepaald hoe de gewenste verandering - voor zover van toepassing - in de klantorganisatie vorm dient te krijgen, hoe acceptatie van deze verandering kan worden bewerkstelligd en hoe deze verandering tot een duurzame verbetering kan worden gemaakt.

 

Verder is kenmerkend voor de aanpak van KBenP:

 • KBenP betrekt klanten intensief bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit kan zijn in een project ofwel buiten een project in een workshop. 
 • In het kader van een project kan een team of een adviseur interne sessies ‘KBenP Project’ samenroepen. In  deze sessies nemen collegae adviseurs intensief deel. De samenroeper formuleert vooraf het op te leveren product en komt dit overeen met de deelnemers. In de KBenP Project –sessie realiseren de deelnemers dit product.
 • Op uitgaande rapporten voert KBenP een interne audit uit op inhoud en vorm.
 • Bij afronding van een opdracht evalueert KBenP deze opdracht met de klant in een gesprek. KBenP bespreekt de resultaten met de betrokken adviseurs.

Kwaliteitsaudits

KBenP voert kwaliteitsaudits uit en gebruikt de auditresultaten als verbeteringsinstrument.

KBenP voert kwaliteitsaudits op de rapportage hands-on uit: in een sessie waarin de auditor(s) en de betrokken adviseurs participeren nemen we de rapportage (respectievelijk de presentatie) door. Ter plekke bespreekt de auditor zijn/haar kanttekeningen en laat deze door de adviseurs in de rapportage verwerken. De rapporttekst is daarbij voortdurend zichtbaar op een groot scherm.

Een tweede manier waarop KBenP de auditresultaten gebruikt als verbeteringsinstrument is via de opleidingen. KBenP verwerkt de leermomenten uit de audits in het curriculum zodat alle adviseurs van KBenP hier hun voordeel mee kunnen doen.

 

Certificering

De KBenP Groep beschikt over diverse certificeringen:

 • NEN 4400 (KBenP Talent)NEN4400-1.png
 • ISO 9001 (KBenP Talent)
 • ISO 27001 (KBenP BI, KBenP Talent en KBenP Holding)
 • NRTO (GO opleidingen)
 • CRKBO (GO opleidingen)
 • Erkend Leerbedrijf

​​​​​​​​​​​​sbb-beeldmerk.png