KBenP Content Services is actief voor diverse opdrachtgevers binnen de overheid en in de profitsector.

Wij helpen u graag door inzet van onze content services met onder andere:


  • Inzicht verschaffen met betrekking tot de aard en omvang van uw informatiehuishouding
  • Inzicht verschaffen met betrekking tot dubbele en/of oude bestanden
  • Migratie van content
  • AVG conformiteitOnder de afbeelding staat de volledige opsomming van onze services:


Visualisatie diensten Content Services

Content services:

De content analyse zorgt voor overzicht op het gebied van structuur, aard en inhoud van bestanden in een informatiehuishouding alsmede op het gebruik ervan.
Dubbele, oude en overbodige bestanden detecteren en (na goedkeuring) automatisch verwijderen, op basis van regels die in overleg met opdrachtgever bepaald worden.
Het maken van een documentclassificatiemodel (op basis van een representatieve referentie set) dat documenten automatisch op documenttype kan classificeren.
Analyse van informatie in documenten om metadata te verrijken (bijvoorbeeld factuurnummer toevoegen aan metadata van facturen).
Objecten verplaatsen naar een of meerdere doelsystemen, afhankelijk van de metadata kenmerken en regels.
Bestanden controleren op aanwezigheid van AVG-gevoelige gegevens elementen, zoals: namen, IBAN, BSN, emailadressen.
Voor bijvoorbeeld Woo verzoeken moeten stukken bij elkaar worden gezocht op inhoudskenmerken, worden ontdubbeld, worden geconverteerd naar één (PDF) formaat, geanonimiseerd en bij elkaar gevoegd in één publicatiestuk (bestand).
Persoonsgegevens lakken voordat documenten openbaargemaakt worden, zoals bij Woo-verzoeken of actieve openbaarmaking volgens de Woo.
Periodieke analyse van de stand van zaken van de informatiehuishouding, weergegeven in een dashboard en gericht op het realiseren van doelstellingen.

icoonWist u dat elke terabyte (1000 GB) aan documenten die u opschoont tot 2 ton aan CO2 bespaart? Dat is evenveel als de groei van 100 bomen in één jaar!
https://www.climateneutralgroup.com/nieuws/wat-is-1-ton-co2/

icoon​​​​​​De KBenP Content Services voldoet aan geldende strenge veiligheidseisen, waaronder:

- Uitvoering volgens ISO27001 procedures en richtlijnen
- Ondertekende verwerkersovereenkomst
- Cloud verwerking met datatransfer via beveiligde verbinding indien nodig
- Datacenter in Nederland voor opslag van gegevens indien nodig

 

Uw bronnen waarmee wij aan de slag kunnen:

- Netwerkschijven

- Digitale archieven

- Document management systemen

- Applicaties met bestandsopslag en een database (b.v. CRM, HRM)

- Exchange on-premise servers

- Office 365 Outlook mailboxen

- Web Content Management Systemen

Cloud of on-premise
De softwarecomponenten van de aangeboden Content Services kunnen on-premise bij de opdrachtgever worden geïnstalleerd of vanuit de Cloud (Microsoft Azure) worden uitgevoerd. Via een veilige verbinding (VPN) kan op afstand verbinding worden gemaakt met het netwerk van uw organisatie, waarna er een koppeling kan worden gemaakt met het betreffende systeem (DMS, ERP, email of fileshare).

Efficienter, effectiever en duurzamer omgaan met uw informatie? Neem contact op met Anco ten Boekel via 06-43 36 34 45 of anco.tenboekel@kbenp.nl