Met het actieplan ‘Open op Orde’ wil de Rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken.

Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van de Rijksoverheid en vitaal voor verantwoording in onze democratie. Informatie moet goed vindbaar zijn en er moet duidelijkheid zijn over de juistheid en echtheid daarvan. Verbetering van de informatiehuishouding is noodzakelijk, is gebleken uit de rapporten en onderzoeken naar aanleiding van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het belang van een goed georganiseerde informatiehuishouding is actueler dan ooit.

In het actieplan ‘Open op Orde’ staan 4 belangrijke thema’s centraal om de informatiehuishouding te verbeteren:

1.     Investeren in de informatieprofessional

2.     Meer inzicht in hoeveel en welke informatie de organisatie heeft

3.     Betere en gebruiksvriendelijker ICT-systemen

4.     Sturing en naleving van informatiehuishouding

KBenP Talent biedt ondersteuning bij het verbeteren en transparant maken van de informatiehuishouding door het leveren van producten, het inzetten van professionals en het bieden van trainingen en opleidingen. Zo adviseert en ondersteunen wij ook bij de afhandeling van Woo-verzoeken.

 

Heeft uw organisatie de nulmeting al gedaan?

In het kader van het programma ‘Open op Orde’ heeft het ministerie van BZK een document opgesteld: Nulmeting informatiehuishouding voor Programma Open op Orde. Dit document is de basis voor de uit toe voeren nulmeting op de informatiehuishouding. De specialisten van KBenP Talent op het gebied van deze nulmeting realiseren dit product voor uw organisatie. Daartoe is een standaard aanpak ontwikkeld, die op verschillende organisaties passend gemaakt kan worden. Wilt u informatie over de nulmeting en het realiseren daarvan? Neem vrijblijvend contact op!

Investeren in de informatieprofessional

Het is belangrijk dat de medewerkers binnen uw organisatie weten wat een goede informatiehuishouding betekent en daarnaar kunnen handelen in hun dagelijkse werk. Informatieprofessionals blijken daarbij hard nodig. KBenP Talent heeft een gedreven team van informatieprofessionals dat ondersteuning biedt op alle aspecten betrekking hebbend op Open op Orde, inclusief het enthousiast maken van uw organisatie voor nieuwe manieren van werken. De informatieprofessionals van KBenP worden middels trainingen en opleidingen continu op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Meer inzicht in hoeveel en welke informatie de organisatie heeft

Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid. Goed ingerichte en ondersteunde informatiehuishouding geeft uw medewerkers overzicht en houvast en sluit risico's voor uw organisatie uit. De informatieprofessionals van KBenP brengen het volume en de aard van de informatie die beschikbaar is binnen uw organisatie in kaart. Wij helpen uw organisatie met het managen van het volume in combinatie met de aard van de informatie.

Lees wat wij u kunnen bieden op het gebied van Document en Records Management

Betere en gebruiksvriendelijker ICT-systemen

Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan. KBenP Talent helpt bij het selecteren, implementeren en inrichten van informatiesystemen. Ons team is uitermate goed uitgerust om dergelijke trajecten met u door te lopen en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • gebruikerservaringen (van directie tot uitvoerend)
  • audits op informatiehuishoudingen
  • metadataschema’s, ordeningsplannen en procedures
  • adoptie van nieuwe systemen
  • functioneel beheer

Lees meer

Sturing en naleving van informatiehuishouding

Organisaties moeten aantonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen voor informatiebeheer. KBenP Talent biedt hierbij ondersteuning en stelt samen met organisatie de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer vast.

Middels kwaliteitsmetingen en gebruik makend van de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus maakt KBenP Talent inzichtelijk wat de stand van zaken is van uw informatiehuishouding. Naast metadata en ordening heeft KBenP zeker oog voor het meekrijgen van de medewerkers in de organisatie. KBenP Talent gebruikt hier door haar ontwikkelde dashboards voor, die reeds voor veel opdrachtgevers succesvol zijn ingezet.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft belangrijke raakvlakken met het actieplan ‘Open op orde’ van de Rijksoverheid. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het doel van de wet is een meer open en transparante overheid. Overheidsinformatie moet makkelijker toegankelijk worden voor burgers en maatschappelijke partijen. Deze nieuwe verplichting heeft een grote impact op organisaties. KBenP Talent kan u helpen om te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting ten aanzien van actieve openbaarmaking die voortvloeien uit de Woo.

Advies op het gebied van Actieve openbaarmaking Wet open overheid

Wat kan KBenP Talent voor u betekenen?

Heeft u direct een vraagstuk voor een van onze Informatieprofessionals of wilt u eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

anco.tenboekel@kbenp.nl

06 - 43 36 34 45

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Wat kan KBenP Talent voor u betekenen?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist