Office 365, Teams, SharePoint en Power BI 

Binnen Office 365 helpen wij klanten met het opzetten van een samenwerkingsomgeving in Teams, die voldoen aan de noodzakelijke informatie- en archiefrichtlijnen. Hierbij adviseert KBenP ook op het vlak van informatiebeveiliging. Bij grote hoeveelheden documenten richten we Search optimaal in. Daarnaast creëren we voor klanten met veel data de juiste oplossingen met Power BI. 

Veel organisaties zijn in het verleden gestart met een on-premise SharePoint implementatie als hulpmiddel om effectief samen te werken, en data en documenten bedrijfsbreed te delen. Waar veel organisaties mee worstelen is hoe de kwaliteit, actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie te borgen. Vaak zijn er binnen de organisatie ook nog alternatieven in gebruik, zoals: netwerkschijven, WeTransfer, Google Drive, Dropbox, etc. Daarbij dient tegenwoordig alles ook nog AGV-compliant te zijn.

Office 365 geeft organisaties tools in handen om: 

 • Efficiënter en effectiever te werken via Teams;
 • Veilig te werken in Office 365;
 • Informatiestructuur en archivering in te regelen;
 • Zoeken en vinden gebruikersvriendelijk in te richten;
 • Inzicht in grote hoeveelheden data te realiseren met behulp van Power-BI. 

Efficiënter werken via Teams

Office 365 van Microsoft biedt u - mits goed ingericht - een uitstekend samenwerkingsplatform. Die inrichting, zowel functioneel als inhoudelijk, verzorgen wij graag voor u. 

Wij helpen u door: 

 • Actief te sturen op de implementatie van Teams met gerichte interventies die de adoptiegraad verhogen;  
 • Gerichte trainingen voor effectief gebruik van Teams;
 • Goed gebruik van Teams (adoptie, kwaliteit van het gebruik) en van binnen de organisatie aanwezige alternatieven visueel en stuurbaar te maken;
 • De in gebruik zijnde Teams-oplossing te verbeteren zodat deze beter aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de medewerkers.

Veilig werken in Office 365 

Bij het werken in de Cloud dient u ook te voldoen aan wettelijke eisen zoals meldplicht datalekken en AVG. Office 365 geeft u meerdere tools om dit te controleren en sturen. Voordat deze worden geïmplementeerd dient u te weten waar uw organisatie staat betreft security en beveiliging. 

Wij helpen u met het:

 • Uitvoeren QuickScan Datalekken;
 • Uitvoeren QuickScan AVG;
 • Geven workshops bewustwording;
 • Adviseren betreft te implementeren beleid en handhaving.

Informatie, structuur en archivering 

Goede en juiste informatie is belangrijk voor het efficiënt runnen van een organisatie. Hiervoor dienen documenten gestructureerd opgeslagen te worden in een eenduidige structuur binnen één omgeving. Documenten moeten of mogen vaak op basis van wettelijk regels (o.a. Archiefwet) een specifieke tijd bewaard worden.

Wij helpen u met: 

 • Migratie van documenten uit oude omgevingen naar Office 365;
 • Ontwerpen en inrichten Document Management;
 • Ontwerpen en inrichten Records Management.

Vinden en zoeken 

Office 365 tilt het vinden en zoeken via Delve naar een nieuwe dimensie. Naast dat gebruikers uitgebreid kunnen zoeken door alle informatie in Office 365 (mail, documenten, contacten, etc.) geeft Office 365 via Delve de gebruiker inzicht in wat er voor hem speelt binnen de organisatie (gepersonaliseerd via AI). 

Wij helpen u door: 

 • Tools in te zetten voor geautomatiseerde contentverrijking, classificatie en metadatering, waardoor de kwaliteit wordt verhoogd en uw medewerkers minder tijd kwijt zijn aan data-entry taken;
 • De relevantie van de zoekfunctionaliteit van de SharePoint omgeving te verbeteren. 

Inzicht in data met Power-BI 

Bij organisaties is vaak veel informatie beschikbaar die – mits juist geïnterpreteerd - kan helpen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. 

Met behulp van Microsoft-oplossing Power BI en Microsoft Azure kunnen wij voor u een geautomatiseerde rapportage-omgeving realiseren waarin u al uw datagedreven vraagstukken kan analyseren. Graag vertellen wij u meer over ons expertise op het gebied van Business Intelligence en Data Analytics. 

Wij helpen u met: 

 • Big Data-analyses;
 • Processmining;
 • (Social) Media Analyse;
 • Customer Journey realisatie;
 • Inrichting dashboards;
 • Automatisering rapportages.

KBenP en Microsoft 

KBenP is sinds 2000 zeer goed bekend met de producten van Microsoft. Vanaf 2003 is KBenP actief met de inrichting van samenwerkings-, document-, recordmanagement- en searchoplossingen met Microsoft-producten, zowel in de profit- als in de non-profit sector. Sindsdien heeft KBenP haar kennis en ervaring uitgebreid naar o.a. Office 365, Teams en PowerBI. 

Microsoft-Logo-PNG (002).png

 

Advies

Office 365 en SharePoint zijn solide en uitgebreide platformen om uw organisatie slimmer te laten samenwerken en communiceren. Maar er valt zo veel te kiezen! Onze business consultants helpen u bij het bepalen van uw visie en de daaruit volgende implementatie planning.

Wij helpen o.a.:

Logo_Ministerie_SZW.svg.png             Agrifirm.png               DUNEA-logo-RGB-72dpi.jpg

 

 

Adoptie en Governance

U wilt dat uw investeringen in SharePoint en Office 365 een maximale waarde genereren voor uw medewerkers en stakeholders. Onze experts op het gebied van adoptie, informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy zorgen ervoor dat uw organisatie kan presteren en conformeren.

Wij helpen o.a.:

havenbedrijf Rotterdam_logo.jpg            RET_logo.png              CZ-logo.jpg

Implementatie

U wilt uw bedrijfsprocessen snel, flexibel en kosten-efficiënt implementeren. Onze 'klaar-voor-gebruik' oplossingen bouwen voort op best practices en groeien mee met de mogelijkheden van Microsofts SharePoint / Office 365 platformen. Onze consultants en ontwikkelaars leveren u een oplossing 'op uw maat'.

Wij helpen o.a.:

     ProRail.png                             logo Cooperatie VGZ_300x300.jpg                       Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.jpg

 

Analyse en Rapportages

U wilt tijdig knelpunten identificeren en kansen grijpen. Dat vraagt om de analyse en het visualiseren van uw informatie. Onze Business Intelligence experts helpen u met Power BI aan de juiste inzichten.

Wij helpen o.a.:

      Provincie Zuid Holland.jpg                     Rijkswaterstaat_logo.png           logo_VU.png

 

Wouter.jpg
Meer weten over SharePoint?

Neem contact op met
Wouter Huijzendveld

06 - 10 39 59 35
wouter.huijzendveld@kbenp.nl