Een gebruiksvriendelijk systeem dat het Document en Records Management effectief en efficiënt ondersteunt, dat is wat u en uw gebruikers willen. KBenP biedt ondersteuning op het gebied van het in gebruik nemen van nieuwe of aangepaste Document en Records Management systemen.

DMS-systeem PDCA Cyclus

Expert in het werken met Document en Records Management Systemen

Om zicht te krijgen op de wensen en eisen waaraan het systeem moet voldoen, doen we een evaluatie onder de verschillende stakeholders. Daarbij houden we rekening met wet- en regelgeving. Desgewenst stellen we een programma van eisen en wensen op. KBenP ondersteunt u vervolgens graag bij het realiseren en inrichten van het nieuwe Document en Records Management systeem en bij het adoptietraject dat daarbij hoort. Ons team is uitermate goed uitgerust om dergelijke trajecten met u door te lopen, en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • gebruikerservaringen (van directie tot uitvoerend)
  • audits op documenthuishoudingen
  • metadataschema’s, ordeningsplannen en procedures
  • adoptie van nieuwe systemen
  • functioneel beheer

KBenP volgt wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking. Desgewenst kan KBenP u ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot deze onderwerpen.

Kunnen wij u helpen bij de inrichting van uw Document en Records Management Systeem?

Heeft u direct een implementatievraagstuk voor een van onze Informatieadviseurs of wilt u eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mailBel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist