Kwaliteit als uitgangspunt

De KBenP Groep is een coherente verzameling van zelfstandige, specialistische eenheden. Omdat een bedrijfseenheid één focus heeft, kunnen onze professionals gericht de kwaliteit van hun aanbod verder verbeteren. Elk onderdeel is zelf verantwoordelijk voor haar winstgevendheid en neemt zelf de beste besluiten voor haar ontwikkeling. Ieder bedrijfsonderdeel heeft uiteindelijk de meest intensieve contacten met de klant, kan meedenken met de klant, nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen en succesvol zijn bij de uitvoering van opdrachten. Zelfsturend. Zelf kansen creërend. Zelf verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit.

 

1 voor allen, allen voor 1

Omdat binnen een bedrijfseenheid de professionals nauw met elkaar samenwerken ontstaat ook een eigenheid, een trots over de gerealiseerde diensten, opgeleverde producten. En trots over de klanten met klinkende namen waarvoor we mogen werken: ING, ABN AMRO, IKEA, ministeries, provincies en gemeentes. De vrijheid binnen de bedrijfseenheden wordt als zeer positief ervaren. Ze komen daarmee niet 'los te staan', maar vormen met elkaar een team en zijn samen verantwoordelijk voor succes. Een bedrijfseenheid is daarom het best te vergelijken met een sportteam: iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw succes en daarmee het succes van de KBenP Groep.