Wilt u vaststellen hoe de documenthuishouding er voor staat om te kunnen sturen op verbeteringen? Hiervoor kunt u kwaliteitsmetingen doen op het gebied van het documentair informatiemanagement van een organisatie of organisatieonderdeel.

Kwaliteitsmetingen PDCA cyclus

Expert op het gebied van Kwaliteitsmeting voor duurzaam informatiemanagement

KBenP doet bij de start van de werkzaamheden altijd een Kwaliteitsmeting om te kunnen bepalen in hoeverre de documenthuishouding voldoet aan wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management.

Deze meting zegt iets over zowel de metadata en ordening in het betreffende DMS (of de netwerkschijf) als over de aanwezigheid van voldoende, juiste, goed hanteerbare, beschikbare instrumenten ter ondersteuning van het documentair informatiemanagement en in hoeverre deze gevolgd worden (Documentair Informatieplan, Ordeningsplan, Werkinstructies).

Om actief een verbetercyclus (PDCA) uit te oefenen doet KBenP dezelfde metingen ook tussentijds in een met opdrachtgever af te stemmen frequentie, zodat er steeds zicht is op de voortgang van de verbeteringen.

Kwaliteitsmetingen volgen wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking. Desgewenst kan KBenP u ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot deze onderwerpen.

Meer weten over Kwaliteitsmetingen?

Wilt u advies of ondersteuning bij uw documentbeheer? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist