Data Analytics en Business Intelligence is geen eenmalige oplossing, maar biedt de basis voor een continue verbetering van uw bedrijfsprocessen in het kader van digitale transformaties. KBenP gebruikt data uit het verleden om voorspellingen te doen voor het ondersteunen van uw toekomstige besluiten. Zo helpen wij u meer datagedreven te werken.

Onder de naam Analyze levert KBenP expertise op het gebied van datamanagement in de vorm van advies en consultancy, waarmee u de waarde van uw data als strategisch bedrijfsmiddel vergroot. Ook kunt u bij ons terecht voor training. Daarnaast ontwikkelen en implementeren wij search-driven applications, zodat uw klanten en medewerkers altijd en overal beschikken over relevante informatie. Ook hebben wij gestandaardiseerde producten ontwikkeld voor Smart City projecten en het dataplatform Dataloket.

Lees meer op Analyze.nl

Data verzamelen en visualiseren

Verbeter de processen op basis van harde cijfers, om knelpunten en verspilling op te sporen en te elimineren, over de hele waardeketen. Onze oplossingen helpen u bij het geautomatiseerd verzamelen en visualiseren van uw data en voorspellen van trends, zodat:

  • u kosten en tijd bespaart, en
  • u zich meer kunt richten op het ondernemen van actie op basis van de uit de rapportage verkregen inzichten. 

Smart City projecten

Succesvolle smart city projecten helpen steden om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Factoren die invloed hebben op de leefbaarheid van de stad zijn bijvoorbeeld de actuele luchtkwaliteit, geluidbelasting, wegennetwerk, leefomgeving en hittestress. Door visualisatie en analyse van deze data kunnen trends worden ontdekt. Hiermee is het mogelijk om voorspellingen te doen en een slimmer beleid te voeren door beleidsmakers van het ruimtelijk domein. Lees op Analyze.nl meer over onze toepassingen op het gebied van smart city.

 

Lagere kosten bij de provincie door Big Data

big data provincie Zuid-Holland.jpgKBenP helpt de provincie Zuid-Holland om een modern Datawarehouse (DWH) in te richten waarin ook Big Data een plaats heeft. We maken Big Data toegankelijk als datasets die beschikbaar zijn voor self-service BI gebruikers en data-analisten. Dit doen we voor medewerkers van de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om sensordata van de provinciale autowegen en de vaarwegen. Gecombineerd met andere (open) datasets levert dat waardevolle inzichten op over mobiliteit binnen de provincie. De data worden niet alleen gebruikt om terug te kijken, maar ook om te komen tot voorspellende modellen die gaan helpen om:

  • brugopeningen efficiënter te laten verlopen,
  • onderhoudskosten te verminderen en
  • overlast van werkzaamheden te beperken.

Overzichtelijke rapportages met dashboards en/of Self Service BI oplossingen

Verschillende gegevensbronnen bepalen inzichten in uw bedrijfssituatie: verkoop- en voorraadcijfers, actuele beschikbaarheid van personeel of materieel et cetera. Deze gegevens zijn wel bij u beschikbaar, maar staan nog niet in één overzicht. KBenP ondersteunt de marktstandaarden van tooling; daarmee realiseren we rapportages middels dashboards en/of Self Service BI oplossingen voor u.  Wij zorgen voor visueel aansprekende rapporten die snel hun kernboodschap overbrengen.

Datacollectie

Vaak is het de grootste uitdaging om toegang te krijgen tot data uit verschillende bronnen. Juist de meerwaarde ontstaat door de gegevens vanuit die verschillende bronnen te combineren!

Gelukkig hebben wij veel ervaring in het koppelen van bronnen en systemen. Dat kan data zijn uit uw eigen systemen, vanuit SaaS-oplossingen, of bijvoorbeeld publiekelijk toegankelijke data. Wij zorgen ervoor dat we met een passende crawl-, (web)scrape-, ETL- of Masterdata management oplossing komen om de data met zowel de juiste kwaliteit als actualiteit beschikbaar te maken. Dataloket is een van onze SaaS-oplossingen, waarbij we diverse bronnen ontsluiten en toegankelijk en vindbaar maken voor u en uw medewerkers. 

Lees meer over Het Dataloket op Analyze.nl

Het gaat ook niet alleen om techniek. Minstens zo belangrijk zijn de afspraken over data governance. We hebben ervaring in het opstellen en implementeren van data governance, en het sturen op datakwaliteit. Deze ervaringen zetten we graag in voor uw project.

 

KBenP staat u ook graag bij op het gebied van:

  • inventariseren van randvoorwaarden om een datagedreven organisatie te worden
  • verzorgen van trainingen om datagedreven te sturen
  • managen van een veranderprogramma
  • coachen van teams en medewerkers om datagedreven te sturen en te verbeteren

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Data Analytics en Business Intelligence voor uw organisatie? Wij vertellen u graag meer. Neem contact met ons op.

 

Datagedreven werken

Wilt u efficiënter en meer datagedreven werken met uw organisatie? Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties bij het creëren van (meer) waarde uit hun data, en om de toepassingsmogelijkheden ervan te vergroten.


Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Data drive logo.jpg

 

Datamanagement

De meeste organisaties ervaren problemen rondom datakwaliteit en eigenaarschap van data. Wij leveren expertise en training op het gebied van datamanagement waarmee u de waarde van uw data als strategisch bedrijfsmiddel vergroot.


Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Datamanagement logo.jpg
 

Voorspellende Data Analyse

Leert u al van de patronen in uw data? Wij gebruiken data uit het verleden om een voorspelling of voorstel te doen voor het ondersteunen van uw toekomstige besluiten. Bijvoorbeeld door het opsporen van patronen in het gedrag van uw klanten om fraude te ontdekken. Een ander voorbeeld is een trendanalyse waarmee u de toekomstige benodigde capaciteit van personeel kunt voorspellen.

Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Voorspellende data logo.jpg

 

Search-driven applications

U wilt dat uw klanten en medewerkers altijd en overal beschikken over relevante informatie. Wij brengen uw data tot leven voor uw klanten en medewerkers door geïntegreerde data uit meerdere bronnen beschikbaar te stellen aan uw website, app of intern processysteem. Dat doen we via gestandaardiseerde zoekservices.

Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Search driven application logo.jpg

 

Wil je data analytics in de praktijk ervaren?

We laten u graag zien hoe data analytics kan bijdragen aan efficiënt en transparant werken in uw organisatie. Neem gerust contact op met Wouter Huijzendveld via e-mail, telefoon of gebruik onderstaand contactformulier.

Stuur Wouter een mail

Bel Wouter

Wouter.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Wouter Huijzendveld

Wouter.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Wouter Huijzendveld

06-10395935
wouter.huijzendveld@kbenp.nl