Data-overload

U heeft zeer veel data. En toch is het erg lastig om daar stuurinformatie uit te halen. Dit wilt u graag veranderen.

 

Visualisatie van uw data

KBenP helpt u uw processen te verbeteren op basis van harde cijfers, om knelpunten en verspilling op te sporen en te elimineren, over de hele waardeketen. Dit gebeurt via het automatisch verzamelen en visualiseren van uw data,  zodat u snel actueel inzicht heeft. Daarmee bespaart u kosten en tijd. Enkele voorbeelden:

 

Lagere kosten bij de provincie door Big Data

big data provincie Zuid-Holland.jpgKBenP helpt de provincie Zuid-Holland om een modern DataWareHouse in te richten waarin ook Big Data een plaats heeft. We maken Big Data toegankelijk als datasets die beschikbaar zijn voor self-service BI gebruikers en data-analisten. Dit doen we voor medewerkers van de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om sensordata van de provinciale autowegen en de vaarwegen. Gecombineerd met andere (open) datasets levert dat waardevolle inzichten op over mobiliteit binnen de provincie. De data worden niet alleen gebruikt om terug te kijken, maar ook om te komen tot voorspellende modellen die gaan helpen om:

 • brugopeningen efficiënter te laten verlopen,
 • onderhoudskosten te verminderen en
 • overlast van werkzaamheden te beperken.

Internet of Things (IoT) bij een ziekenhuis voor logistieke verbetering

KBenP werkt samen met een ziekenhuis aan een project om de bezettingsgraad van operatiekamers te meten en verbeteren met slimme sensors. We verwachten zo een belangrijke verbetering te realiseren in de logistiek van het behandelproces.

 

quickscan HR.pngData-analyse voor HR bij toetsen salarisbeleid

KBenP heeft een quickscan data-analyse methode voor  ontwikkeld voor Human Resources (HR). Met deze methode kunnen we voor grotere organisaties de zuiverheid van het salarisbeleid toetsen zonder daarbij privacygevoelige informatie te gebruiken. De methode is geschikt voor organisaties met meer dan 250 werknemers die een vastgestelde cao met loontabel hebben.  Hebben alle werknemers in uw organisatie gelijke kansen? Na onze quickscan weet u wat de eventuele aandachtspunten zijn binnen uw organisatie.

Overzicht met dashboards en/of Self Service BI oplossingen

Verschillende gegevensbronnen bepalen inzichten in uw bedrijfssituatie: verkoop- en voorraadcijfers, actuele beschikbaarheid van personeel of materieel et cetera. Deze gegevens zijn wel bij u beschikbaar, maar staan nog niet in één overzicht. KBenP ondersteunt de marktstandaarden van tooling; daarmee realiseren we dashboards en/of Self Service BI oplossingen voor u.


KBenP staat u ook graag bij op het gebied van:

 • inventariseren van randvoorwaarden om een datagedreven organisatie te worden
 • verzorgen van trainingen om datagedreven te sturen
 • managen van een veranderprogramma
 • coachen van teams en medewerkers om datagedreven te sturen en te verbeteren

Wij zien business intelligence niet als een eenmalige oplossing, maar als de basis voor een continue verbetering van uw bedrijfsprocessen!
 

Trends voorspellen

Met Data Analytics en Business Intelligence krijgt u inzicht in de performance van uw organisatie. Daarnaast zetten steeds meer organisaties onze oplossingen in om trends en ontwikkelingen te voorspellen. Wij zorgen ervoor dat u zich beter kunt positioneren!

 

Datagedreven werken

Uw data staat verspreid over meerdere systemen, waardoor het samenhangend in beeld brengen van uw bedrijfsresultaten een complexe aangelegenheid is die veel tijd kost. Wij brengen uw data uit meerdere bronsystemen samen in één integraal, visueel dashboard waarmee u direct en samenhangend op uw bedrijfsresultaten kunt sturen.


Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Data drive logo.jpg

 

Datamanagement

De meeste organisaties ervaren problemen rondom datakwaliteit en eigenaarschap van data. Wij leveren expertise en training op het gebied van datamanagement waarmee u de waarde van uw data als strategisch bedrijfsmiddel vergroot.


Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Datamanagement logo.jpg
 

Voorspellende Data Analyse

Leert u al van de patronen in uw data? Wij gebruiken data uit het verleden om een voorspelling of voorstel te doen voor het ondersteunen van uw toekomstige besluiten. Bijvoorbeeld door het opsporen van patronen in het gedrag van uw klanten om fraude te ontdekken. Een ander voorbeeld is een trendanalyse waarmee u de toekomstige benodigde capaciteit van personeel kunt voorspellen.

Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Voorspellende data logo.jpg

 

Search-driven applications

U wilt dat uw klanten en medewerkers altijd en overal beschikken over relevante informatie. Wij brengen uw data tot leven voor uw klanten en medewerkers door geïntegreerde data uit meerdere bronnen beschikbaar te stellen aan uw website, app of intern processysteem. Dat doen we via gestandaardiseerde zoekservices.

Wij helpen o.a.:

Data Analytics_Search driven application logo.jpg

 

KBenP levert:

 • Big Data-analyses
 • Processmining
 • (Social) Media Analyse
 • Customer Journey realisatie
 • Inrichting dashboards
 • Automatisering rapportages
   
Kevin Otjes.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Kevin Otjes

06 - 42 53 31 33
kevin.otjes@kbenp.nl

 

 

 

Bekijk de BI website