In het Ordeningsplan wordt vooraf vastgelegd welke specifieke dossiers zijn toegevoegd aan de voor de organisatie vastgestelde structuur (Structuurplan Documentaire Informatie), wie verantwoordelijk is voor een dossier, wie bevoegd is om dossiers aan de bestaande structuur toe te voegen en wanneer en hoe dit gedaan moet worden. Het ordeningsplan bevat een nadere (hiërarchische) uitwerking van de werkprocessen binnen de organisatie en omschrijft welke bijbehorende documenttypen gearchiveerd moeten worden.

PDCA cyclus Ordeningsplan

Verbeter het inzicht en terugvindbaarheid van opgeslagen dossiers en documenten

Het Ordeningsplan geeft een organisatie inzicht in de dossiers en documenten die gevormd worden, en de wijze waarop deze moeten worden opgeslagen. Dit vergroot de terugvindbaarheid van opgeslagen informatie en draagt zorg voor vroegtijdige identificatie van te archiveren dossiers en documenten op lange termijn.

Ordeningsplan volgens wet- en regelgeving

Het Ordeningsplan volgt wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking. Desgewenst kan KBenP u ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot deze onderwerpen.

Expert op het gebied van (digitaal) archief- en documentbeheer

KBenP is van oudsher thuis in documentbeheer en de hulpmiddelen daarvoor. En bovenal in het goed inrichten en implementeren daarvan, zodat er weinig gedoe en groot gemak is. KBenP helpt u de hygiënefactor van goed documentbeheer efficiënt vorm te geven en als een goed geoliede machine te laten functioneren. Dit alles in overeenstemming met door u gekozen uitgangspunten, randvoorwaarden en standaarden.

 

Meer weten over een Ordeningsplan?

Wilt u advies of ondersteuning bij uw documentbeheer? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail Bel Anco ten Boekel

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Onze opdrachtgevers

Rijkswaterstaat_logo.png Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.jpeg Gemeente Leiden.jpg 

 

Aansturing van DIV afdeling.jpg

 

NS COA VU.jpg

 

Archief bewerken en overdragen.jpg