Aanbestedingen

Overheden moeten bij de aanschaf van een systeem (vaak Europees) aanbesteden. KBenP neemt de zorg voor dit complexe werk graag van u over.

 

Aanbesteden is vakwerk

Het aanbesteden van oplossingen en projecten is niet uw dagelijks werk. Toch is ruime ervaring hiermee zeer belangrijk om risico's te voorkomen. KBenP heeft deze ruime ervaring: dit soort projecten zijn ons dagelijks werk. Zo helpt KBenP u om risico's bij aanbestedingen te voorkomen.

 

Begeleiden aanbesteding voor nieuw zaaksysteem

Bij de aanschaf van een een informatiesysteem krijgt u te maken met (Europese) aanbestedingen. Wij nemen u de zorg voor deze complexe werkzaamheden graag uit handen. Vanuit een basisbestek kijken wij samen met de klant naar de meest optimale uitvraag. Bij de aanbesteding ligt de nadruk op het meenemen van de organisatie als onderdeel van het verandertraject.

Wij helpen o.a. :

Aanbesteding Zaaksysteem.jpg

Proof of Concept (PoC)

Het doel van de PoC is de Oplossing uitvoerig te testen en te controleren of deze voldoet aan de acceptatiecriteria. Er zijn tal van redenen waarom een systeem zich in de praktijk anders gedraagt dan in een beschermde omgeving, waardoor niet blindelings vertrouwd kan worden op een demonstratie van eigenschappen en een lijst met systeemvereisten. Wij voeren graag een Proof of Concept voor u uit om te bepalen of uw leverancier heeft gedaan wat is afgesproken.

Wij helpen o.a. :

Begeleiding Aanbesteding.jpg

KBenP kan u leveren:

  • Opstellen Programma van Eisen
  • Begeleiden aanbesteding
  • Beoordelen Proof of Concept
  • Uitvoeren second opinion
Sven Blom.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Sven Blom

06 - 43 36 34 21
sven.blom@kbenp.nl