Invoering Zaakgericht Werken

Het uitrollen van Zaakgericht Werken blijft voor veel organisaties een uitdaging. Het aanbod van zaaksystemen is groot en vaak blijkt de inrichting van Zaakgericht Werken onvoldoende geborgd binnen de organisatie.

 

Kennis van beschikbare zaaksystemen

KBenP kent de markt van zaaksystemen als geen ander. Terwijl wij volledig onafhankelijk blijven beschikken we over veel kennis van de beschikbare zaaksystemen en hun specifieke voor- en nadelen. Daarnaast hebben wij als projectleiders en adviseurs veel ervaring met zowel technische, functionele als organisatorische implementaties waardoor wij het hele speelveld in samenhang kunnen overzien. We doen dat met een jong, enthousiast en innovatief team. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van Zaakgericht Werken op de voet. Met onze adviseurs haalt u altijd de meest actuele kennis en inzichten uw organisatie binnen. Onze adviseurs denken out of the box, zijn pragmatisch, creatief en doortastend.

 

Zorgvuldige aanbestedingen, succesvolle implementaties

KBenP Zaakgericht Werken heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het selecteren en het implementeren van zaaksystemen. Daarnaast hebben wij vele organisaties geadviseerd op alle aspecten van Zaakgericht Werken. U kunt op ons bouwen!

 

Begeleiden aanbesteding

Bij de aanschaf van een een informatiesysteem krijgt u te maken met (Europese) aanbestedingen. Wij nemen u de zorg voor deze complexe werkzaamheden graag uit handen.

Wij helpen o.a.:

Begeleiden aanbesteding.jpg

 

Begeleiden implementatie en doorontwikkeling 

KBenP is een ervaren partner als het gaat om implementeren van Zaakgericht Werken. Onze projectleiding kenmerkt zich door een sterk praktische en realistische aanpak waarbij het afgesproken resultaat het uitgangspunt is.

Wij helpen o.a.:

Begeleiden implementatie.jpg

 

Ontwikkelen Business Case

Organisaties vragen steeds vaker om een financiële onderbouwing bij de introductie van nieuwe systemen en methoden. Wij stellen samen met uw organisatie een business case op met daarin een helder overzicht van de kosten en baten van uw project of programma.

Wij helpen o.a.:

Ontwikkelen Business Case.jpg

 

Ondersteunen en adviseren KCC

Zaakgericht Werken en het Klant Contact Centrum (KCC) zijn nauw met elkaar verbonden. KBenP adviseert daarom ook bij de inrichting van het KCC. Dit doen we altijd vanuit het oogpunt van de dienstverlening en bijbehorende processen.

Wij helpen o.a.:

Ondersteunen en adviseren KCC.jpg

KBenP levert:

  • Begeleiden aanbesteding
  • Ontwikkelen Business Case
  • Begeleiden Proof of Concept
  • Opstellen projectplan ZGW
  • Begeleiden implementatie ZGW
  • Ondersteunen en adviseren KCC
  • Uitvoeren second opinion
Sven Blom.jpg
Meer weten?

Neem contact op met
Sven Blom

06 - 43 36 34 21
sven.blom@kbenp.nl

Zaaksystemen in Beeld

Zaaksystemen in Beeld Live! 2017 (video)  

Na het invullen van uw e-mailadres kunt een of meer artikelen downloaden. U kunt kiezen uit:

  • Communicatie bij de invoering van Zaakgericht Werken: een praktische handleiding
  •  Koningskoppeling DIV - Doc, over standaard Zaak- en Documentservices voor het koppelen en ontsluiten van zaak- en documentmanagementsystemen bij overheden
  • DIV essentieel voor de zaakgerichte overheid; leden van het Innovatie Platform DIV geven hun visie op zaakgericht werken.