Hoogheemraadschap Delfland heeft in haar zoektocht naar een innovatief partnerschap KBenP geselecteerd om nieuwe digitale technieken te verkennen en welke mogelijkheden dit biedt voor innovatie binnen de werkprocessen om zodoende de digitale transformatie te bewerkstelligen.

De digitale transformatie bij het Hoogheemraadschap staat in het teken van het halen van meer waarde uit bestaande data, om daarmee te werken richting zogenaamde “datagedreven beslissingen”. Deze verkenning naar nieuwe digitale technieken vindt plaats middels meerdere experimentele casussen per jaar. 

KBenP is gekozen om met haar Business Intelligence-team (KBenP BI) en UX Design-team (Smartshore Ability) bij het Hoogheemraadschap Delfland expertise in te brengen op het gebied van:

  • Rapid Prototyping en UX Design
  • Data Science, Data Engineering, Artificial Intelligence, Machine Learning en Internet-of-Things
  • Virtual Reality, Augmented Reality en Digital Twin