tkb.jpg
Van links naar rechts:
Marcel Aldewereld - KBenP Sales Manager
Marcel van den Noord - Manager Marketing & Sales
Rutger van Oosten - Algemeen directeur TKB

 

TKB helpt met het verbeteren van credit management. In samenwerking met de slimme technologie van het data team van KBenP BI (ook wel: Analyze, zie www.analyze.nl ) wordt TKB nog effectiever in het debiteurenbeheer.

Slimme procesverbeteringen ontstaan vanuit inzicht. 

De eerste focus voor TKB en KBenP was om een robuust en veilig dataplatform in te richten in de Microsoft Azure Cloud. Doel van het dataplatform is om alle verschillende data vanuit de verschillende IT-systemen van de organisatie samen te brengen voor een 360 graden klantbeeld en voor het detecteren van trends in de procesafhandeling. Het dataplatform is in een periode van ongeveer twee jaar gerealiseerd en is inmiddels een belangrijk hulpmiddel voor de organisatie geworden.  De (Outsourcing) klanten van TKB hebben straks ook direct profijt van het nieuwe dataplatform, omdat het nieuwe klantportaal van TKB direct is aangesloten op het dataplatform. Zodra een klant inlogt krijgt hij of zij direct de meest actuele inzichten over de afhandeling van de eigen incasso-dossiers. 

Steeds meer worden er via het dataplatform ook voorspellingen gedaan door algoritmes (predictive analytics, een vorm van Artificial Intelligence, ook wel: AI). Het doel van deze voorspellingen is om een voorstel te doen voor de meest effectieve aanpak voor een invordering. De behandelaar blijft de beslisser, de AI is alleen een adviseur. Predictive Analytics werkt om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen op basis van historische, huidige en nieuwe data die wordt verwerkt via het dataplatform. TKB wordt steeds meer een datagedreven organisatie. Doel is om deze procesinnovaties onderdeel te maken van de diensten die via het TrustIT systeem van TKB kunnen worden geleverd. Te denken valt aan AI-gedreven inzichten via TrustIT zoals: risicoanalyses, slimme afhandelingsprofielen en voorgestelde volgende (beste) acties.

Reacties van klanten zijn positief

Tijdens een gezamenlijke presentatie vertelden Kevin Otjes van BI/Analyze en Sander Bollebakker (Data Architect van TKB) aan groep geïnteresseerde bedrijven over hoe zij invulling geven aan datagedreven werken. Het TKB dataplatform (mede door KBenP BI ingericht) was daarbij een belangrijk onderdeel. De sessie werd als nuttig en inspirerend ervaren door de deelnemende organisaties. Vooral de slimme aanbevelingen vanuit AI konden rekenen op veel nieuwsgierigheid en enthousiasme vanuit de klanten, vooral omdat TKB en BI/Analyze goed konden laten zien dat deze inzichten op een betrouwbare, ethische en privacy-respecterende wijze worden verkregen.

Ook de interne “klanten” vanuit de teams van TKB zelf zijn erg blij met de inzichten vanuit het Dataplatform. Steeds meer teams ervaren het als een groot voordeel om vanuit het Dataplatform een directe spiegel te krijgen op de eigen effectiviteit, waardoor zij maximaal worden uitgedaagd om tot verbetering te komen. Ook de voorspellende inzichten zijn waardevol en leiden tot een daadwerkelijke verbetering in de prestaties van TKB.

kevin-otjes.png

Kevin Otjes | Smart City Adviseur KBenP BI/Analyze

Sander_Bollebakker_TKB_2.jpg

Sander Bollebakker | Data Architect van TKB