Provincie Limburg heeft de ambitie uitgesproken om datagedreven te gaan werken, om zo de informatievoorziening en kwaliteit van wet- en regelgeving, beleid en uitvoering duurzaam te verbeteren. Om invulling te geven aan deze ambitie, faciliteert en stimuleert de organisatie haar medewerkers in de vindbaarheid en laagdrempelige beschikbaarheid van data en informatieproducten. Hiervoor is het project Dataportaal Limburg gestart. Het uitgangspunt hierbij is het selfservice principe, waarmee de gebruiker zelf de relevante data kan opzoeken, visualiseren en exporteren.

Data en informatieproducten vindbaar met Dataloket

KBenP is trots om de komende jaren in partnerschap op te trekken met de Provincie Limburg, naar aanleiding van een succesvol aanbestedingstraject . Middels de eigen SaaS-oplossing Dataloket voorziet KBenP in de behoefte om data en informatieproducten van de Provincie Limburg optimaal vindbaar en integraal beschikbaar te maken.

Dataloket van KBenP

Het Dataloket is een digitaal dataportaal waarmee alle informatiestromen en datasets binnen een organisatie worden gebundeld, gevisualiseerd en toegankelijk gemaakt voor (geautoriseerde) gebruikers. Via één gebruiksvriendelijke zoekinterface hebben medewerkers toegang tot de informatie uit alle gekoppelde bronnen. Het Dataloket biedt naast (ruwe) data ook kant-en-klare informatieproducten, zoals rapporten, geo-kaarten en datavisualisaties. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zelf bronnen toe te voegen. Vrijwel alle informatiebronnen, zowel eigen bronsystemen als externe publieke datasets, kunnen in het Dataloket worden ontsloten.