KBenP Zaakgericht werken organiseerde ook dit jaar een geslaagde ZaaksyZiB LIVE 2019.jpgstemen in Beeld LIVE! Het evenement vond plaats op 14 februari 2019 in 1931 te ‘s-Hertogenbosch. De insteek is de ongeveer 400 bezoekers in één dag de mogelijkheid te bieden om een groot aantal zaaksystemen werkend te bekijken en hierover in gesprek te gaan met de leverancier. De zaaksystemen worden dit jaar gedemonstreerd aan de hand van door de leveranciers zelf bedachte thema’s, met aandacht voor Zaakgericht Werken en Digitaal Werken binnen de overheid. Dit jaar was er onder meer aandacht voor Common Ground, VTH-systemen (Vergunning, Toezicht en Handhaving), documentcreatie-leveranciers en integratiespecialisten.