Dinsdag 30 juni gaven de adviseurs van KBenP Digitale Overheid hun allereerste webinar. In een kleinschalige en informatie setting werd er gesproken over allerlei thema’s rondom Zaakgericht Werken.

Vier actuele thema’s passeerden de revue: Trends & Ontwikkelingen, Brede inzet v.s. vakapplicaties, Aanbestedingen en Common Ground. Deze thema’s waren gebaseerd op de wensen van de inschrijvers. Dat deze thema’s genoeg stof tot nadenken gaven, bleek wel uit de discussies die steeds volgden na de presentaties.

Op systemeninbeeld.nl leest u meer over de discussies die aan bod kwamen. Benieuwd naar het volgende webinar? Houd dan de website in de gaten. Graag verder met ons in gesprek? Stuur dan een e-mail naar klaske.schep@kbenp.nl.