KBenP en Zorginkaart gaan samenwerken. Zorginkaart levert platformen met informatievoorziening voor provincies en gemeenten. De organisatie is momenteel succesvol actief met onder andere de Sociale Kaart Groningen.

sociale kaart Groningen.png zorg in kaart logo.jpg

Hoe draagt de informatiesamenleving bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen?

Zorginkaart is een deel van die oplossing. Het is een jong bedrijf, opgericht eind 2016 door Joran Meijering en Mark Bokhove, en richt zich op het digitaal in kaart brengen van het sociaal domein en de medische zorg. Zorginkaart heeft naast een algemeen toegankelijk deel ook een beveiligde omgeving voor professionals.

KBenP en Zorginkaart slaan de handen ineen om enerzijds sterker actief te worden in de zorgsector, waar de behoefte naar informatiemanagement groeit, en anderzijds om meer gemeenten en provincies te helpen met het op orde krijgen van hun informatievoorziening op het gebied van portefeuilles als Zorg, Jeugd en Welzijn en Volksgezondheid. Vanwege de expertise die Zorginkaart biedt en de ervaring en het bereik dat KBenP heeft op het gebied van informatiemanagement in de publieke sector, geloven wij elkaar te kunnen versterken.

Op deze manier helpt Zorginkaart gemeenten en provincies:

  • het digitaal in kaart brengen van het sociaal domein in uw gemeente of provincie
  • het in kaart brengen van de medische zorgvoorzieningen in uw gemeente of provincie
  • naast een algemeen toegankelijke omgeving zijn de platformen van Zorginkaart beveiligd toegankelijk voor professionals

Zorginkaart helpt onder andere Provincie Groningen, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Groningen en Gemeente Delfzijl.

DOWNLOAD FLYER

Wilt u weten wat het platform van Zorginkaart en KBenP voor u kan betekenen?

We laten u graag zien hoe Zorginkaart en KBenP kunnen bijdragen aan het opzetten van een online platform voor zorg en het sociale domein.

Stuur een e-mail Bel Marcel Aldewereld

Marcel Aldewereld.jpg
Wilt u weten wat het platform van Zorginkaart en KBenP voor u kan betekenen?

Neem contact op met
Marcel Aldewereld