Met het aangaan van de samenwerking tussen CompLions en KBenP, worden beide krachten op het gebied van software ontwikkeling gebundeld, met als doel data- en compliance maturity te bevorderen. Waar KBenP expertise heeft op het gebied van informatiemanagement, digitale transformaties en IT binnen organisaties, heeft CompLions expertise op het gebied van Governance, Risk en Compliance. Samen zullen zij onder meer het MKB, zorg- en overheidsinstellingen, het onderwijs, M&A en de verzekeringsbranche bedienen.

Nieuw totaalproduct

KBenP en CompLions starten met het gezamenlijk benaderen van de Benelux markt met tooling die ondernemers en overheid beter in staat stelt om conform de wet te werken. KBenP heeft software ontwikkeld waarmee certificeringen van medewerkers binnen organisaties overzichtelijk geregistreerd wordt. Door deze tooling te koppelen aan de AVG tooling van CompLions wordt een nieuw totaalproduct gecreëerd. De combinatie van de twee software oplossingen van KBenP en CompLions onderstreept de behoefte die bestaat in de markt en het vertrouwen dat de gezamenlijke oplossing hieraan voldoet. Dit nieuwe totaalproduct maakt het beter mogelijk voor ondernemers of overheid om de maatregelen omtrent normeringen goed te monitoren en compliant te zijn. Zo kunnen ondernemers zich beter indekken en boetes voorkomen.

CompLions: grip op Governance, Risk en Compliance

CompLions ondersteunt sinds 2017 bedrijven en overheden met haar slimme software op gebied van Governance, Risk en Compliance. Nationaal en internationaal. Sindsdien hebben zij al honderden klanten de beste functionaliteit op het gebied van risicomanagement en compliance kunnen bieden, waarbij gebruiksgemak voorop staat.

In control blijven en voldoen aan normeringen

De software oplossingen van CompLions zijn erop gericht om compliance volwassenheid beter te kunnen monitoren en ‘in control’ te blijven. Maatregelen om te voldoen aan de gestelde normering zijn beter inzichtelijk en daarmee kunnen kwetsbaarheden en risico’s worden voorkomen. Zo ondersteunt CompLions bedrijven om te blijven voldoen aan normeringen als ISO, NEN en AVG.