De afgelopen weken heeft Eric Kokke  (marketing manager GO opleidingen) als docent het eerste deel van het opleidingstraject ‘Preservation of Documental Digital Cultural Heritage’ verzorgd voor het Nationaal Archief Suriname (NAS).
Na de vakinhoudelijke modules Records Management en Digitalisering Erfgoed gingen de enthousiaste medewerkers van het NAS direct aan de slag. Zij brachten hun diensten, activiteiten en evenementen onder de aandacht bij de Surinaamse bevolking. Het eerste resultaat mocht er zijn: binnen 3 dagen scoorden zij maar liefst 100 nieuwe likes op hun Facebook-pagina.