De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een belangrijke opdracht aan KBenP gegund. De komende jaren mag KBenP de gemeente ondersteunen bij de ontwikkeling van een ‘Business Intelligence Competence Center’. 

Business Intelligence is het proces van het vertalen van gegevens naar informatie, die vervolgens leidt tot kennis en het aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel organisaties te helpen slimmer te werken en hun toegevoegde waarde in de samenleving te vergroten. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

De specialisten van KBenP zijn vorige week gestart. Zijgaan samen met de gemeente projecten realiseren, kennis overdragen en het beheer uitvoeren. Op het terrein van Business Intelligence voert KBenP vele grote projecten uit, onder meer voor de Provincie Zuid-Holland. Bij het overdragen van kennis gaat GO opleidingen, het opleidingsinstituut van KBenP, een belangrijke rol spelen. GO leidt gemiddeld 2000 professionals per jaar op.