KBenP is nu officieel aangesloten bij de landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en is daarmee een Erkend Leerbedrijf geworden. Dit betekent dat wij naast stages voor HBO- en WO-studenten, ook stages mogen voorzien voor MBO-4-studenten.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Door stages en leerbanen aan te bieden dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap van deze studenten.

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. Wij biedem de student een goede en veilige werkplek. De student oefent met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding is.
  2. Er is een praktijkopleider aangesteld die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. De praktijkopleider maakt tijd, ruimte en middelen vrij om zijn taak te laten uitvoeren.
  3. We werken nauw samen met de school en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.

Onze bedrijfsgegevens staan vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

SBB Erkend Leerbedrijf