Analyze (by KBenP) is als winnende partij gekozen uit de Europese aanbesteding voor de Smart City Digital Twin voor Gemeente Alkmaar! Samen met de gemeente gaan we deze innovatieve Digital Twin de komende jaren verder door ontwikkelen en borgen in de stad.

De afgelopen jaren heeft Analyze de basis ontwikkeld voor deze vernieuwende 'Digital Twin’, die actief bijdraagt aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven in de stad Alkmaar. Niet alleen door visualisatie van bestaande elementen en kenmerken, maar vooral door de concrete ‘use cases’ op het gebied van bijv. verkeersveiligheid, mobiliteit, woningbouw en luchtkwaliteit.

Analyze gaat de komende tijd aan de slag om de toegevoegde waarde van deze Digital Twin voor de fysieke leefomgeving in de stad verder op te schalen. De inwoners en andere belanghebbenden in Alkmaar worden daarbij actief betrokken.

'Herhaalbare en schaalbare use cases'
We zijn trots op het onderscheidend vermogen van deze Digital Twin, en de maatschappelijke ‘use cases’ die zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende domeindeskundigen binnen de gemeente. De concrete use cases zijn eenvoudig herhaal- en schaalbaar, zodat deze ook voor andere gemeenten van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarmee wordt de toegevoegde waarde en de maatschappelijke impact, van deze oplossingen verder vergroot!

Meer weten over Analyze? Bekijk de website op www.analyze.nl