Content migratie

Objecten verplaatsen naar een of meerdere doelsystemen, afhankelijk van de metadata kenmerken en regel

Resultaat

  • Bestanden die zijn overgebracht naar een andere beheeromgeving
  • Bestanden zijn in het doelsysteem voorzien van de toegekende classificatie- en verrijkingskenmerken

Voordelen

  • Snel, effectief en efficiënt in gebruik nemen van nieuwe beheeromgeving

Aanvullende services

  • Opdrachtgever ondersteunen bij keuze voor een nieuwe beheeromgeving
  • Adviseren over inrichting van een nieuwe beheeromgeving
  • Adoptie van nieuwe beheeromgeving:
  1. Opstellen van werkinstructies
  2. Opstellen Quick Reference Card
  3. Geven van trainingen/floorwalking