AVG controle

Bestanden controleren op aanwezigheid van AVG-gevoelige gegevens elementen, zoals: namen, IBAN, BSN, emailadressen.

Resultaat

  • Een overzicht van bestanden die AVG-gevoelige informatie bevatten
  • Een overzicht welke AVG elementen zijn gevonden in de bestanden

Voordelen

  • Bestanden met AVG-gevoelige informatie kunnen worden veiliggesteld of vernietigd
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Aanvullende services

Adviseren over veiligstellen of vernietigen van AVG-gevoelige informatie.

ancotenboekel.png
Meer weten over Content Services?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

06 - 43 36 34 45

anco.tenboekel@kbenp.nl