Door middel van op de doelgroep afgestemde Training/Coaching worden medewerkers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden op het gebied van documentair informatiemanagement en bekwaam gemaakt in het uitvoeren van de taken die daarbij horen. Training/Coaching richt zich vooral op de activiteiten van de documentlevenscyclus waar de medewerker een belangrijke taak heeft, namelijk: de creatie/ontvangst van een document, de opname en registratie in een DMS waarbij de archiefwaardigheid wordt vastgesteld, het ordenen en classificeren van het document. De Training/Coaching kan bestaan uit individuele- en/of groepsbegeleiding. Om trainingen specifiek op medewerkers af te stemmen en daarmee betere resultaten te behalen, worden de trainingen gebaseerd op de mate waarin medewerkers werken conform Werkprocedures en -instructies (Monitoringsresultaten).

Verantwoordelijkheden op het gebied van documentair informatiemanagement

Het doel van Training/Coaching is bewustwording creëren bij medewerkers met betrekking tot hun verantwoordelijkheden op het gebied van documentair informatiemanagement en het bekwaam maken en activeren van medewerkers m.b.t. taken en verantwoordelijkheden op dit gebied.

Training en Coaching volgens wet- en regelgeving van uw afdeling Informatie Management

Training/Coaching volgt wet- en regelgeving en actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van uw afdeling Informatie Management. Onderdelen hiervan zijn: archivering, duurzaamheid, informatiebeveiliging en autorisatie, metadata, migratie en conversie, ordening, waarderen en selecteren, vervanging en kwaliteitsbewaking. Desgewenst kan KBenP u ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot deze onderwerpen.

Expert op het gebied van Documentair Informatiemanagement

KBenP ondersteunt u bij het opstellen en/of actualiseren van instrumenten met betrekking tot het Documentair Informatiemanagement. KBenP is van oudsher thuis in documentbeheer en de hulpmiddelen daarvoor. En bovenal in het goed inrichten en implementeren daarvan, zodat er weinig gedoe en groot gemak is. KBenP helpt u de hygiënefactor van goed documentbeheer efficiënt vorm te geven en als een goed geoliede machine te laten functioneren. Dit alles in overeenstemming met door u gekozen uitgangspunten, randvoorwaarden en standaarden.

Meer weten over documentair informatiemanagement en training en coaching?

Wilt u advies of ondersteuning bij uw documentbeheer? Neem vrijblijvend contact op.

Stuur een e-mail

Anco ten Boekel.jpg
Meer weten over documentair informatiemanagement en training en coaching?

Neem contact op met
Anco ten Boekel

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist