Om het nut en de noodzaak van een Smart City aan te tonen, geeft gemeente Alkmaar een eenduidig en actueel digitaal inzicht in alle plannen en projecten. Denk daarbij aan een driedimensionale kaart van de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Op die kaart staan de bestaande situatie en de plannen in die gebieden. Op de plannen kan digitaal gereageerd worden. 

Het uitwerken van deze stap doen ze samen met partijen als ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en stadsvertegenwoordigers. Aan hen wordt gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen, om zo de mogelijkheden en prioriteiten te bepalen.

Digitaal platform

Door steeds meer gegevens uit de stad toe te voegen aan een digitaal platform, kan gemeente Alkmaar hun duurzaamheidsambities meten en monitoren. Denk daarbij aan gegevens over de CO2 uitstoot of opbrengst van duurzame energie. KBenP BI draagt direct bij om samen de doelstelling van een veilige, duurzame, flexibele en democratische stad te bereiken.

Meer weten over smart city en hoe KBenP business intelligence en data analytics inzet bij organisaties? Lees verder...